Tworzenie modelu 3D instalacji

Modele 3D

Dla zapewnienia wysokiego standardu dokumentacji oraz potrzeb optymalizacji projektu i wydajniejszej współpracy z architektami i wykonawcami, projektujemy instalacje sanitarne w 3D.
Dzięki temu otworzyliśmy się na nowe wymagania stawiane przez inwestorów.
Projektowanie instalacji sanitarnych w 3D poprawiło w znaczący sposób jakość i szczegółowość projektów. Dodatkowo, koordynacja międzybranżowa stała się łatwiejsza i dokładniejsza.
Model 3D może obsługiwać wykonawca instalacji. Wykonawca jest w stanie wygenerować dla swoich potrzeb przekrój w dowolnym miejscu oraz widok aksonometryczny przedstawiający trudniejsze sytuacje na budowie. Nie ma potrzeby, na etapie wydawania projektu, tworzenia dodatkowych, pomocniczych rysunków. Wykonawca może sobie je wygenerować w dowolnym momencie prowadzenia robót instalacyjnych.

Projektowanie

Automatyczne tworzenie zestawienia elementów to jedna z niektórych zalet stworzenia modelu 3D instalacji sanitarnych.
Jedną z największych zalet tworzenia modelu 3D instalacji sanitarnych jest optymalizacja robót instalacyjnych oraz mniejsza ilość niespodziewanych problemów kolizyjnych na budowie.
Ponadto, odpowiednio przygotowany model 3D instalacji sanitarnych może w przyszłości służyć do zarządzania energią i instalacjami w budynku.