Oferta

Pełen projekt instalacji sanitarnych w tym:

 • instalacje wentylacji i klimatyzacji,
 • odzysk energii, instalacje wykorzystujące energię odnawialną,
 • instalacje kanalizacyjne,
 • instalacje grzewcze,
 • instalacje wodne,
 • instalacje źródeł ciepła, węzły cieplne, kotłownie,
 • instalacje wody lodowej, freonu, węzłów chłodniczych.

Analizy energetyczne w tym:

 • charakterystyki energetyczne budynków,
 • świadectwa energetyczne budynków,
 • ekonomiczne i środowiskowe analizy porównawcze energii budynków.

Konsulting:

 • ekspertyzy, opinie i doradztwo techniczne,
 • oceny i analizy rozwiązań instalacyjnych,
 • oceny energochłonności urządzeń i instalacji,
 • wybór optymalnych systemów klimatyzacyjnych i urządzeń.

Tworzenie modelu 3D instalacji na podstawie dokumentacji 2D lub inwentaryzacji.