BIM

BIM

W ostatnich latach nastąpił nagły wzrost projektów w technologii zwanej BIM – Building Information Modeling.

Problemy z definicją BIM

Hasło BIM (ang. Building Information Modeling) coraz częściej pojawia się w świadomości inwestorów, architektów, zarządzających budynkami, czy sprzedawców oprogramowania komputerowego do projektowania. Nie ma tak naprawdę jednej definicji słowa BIM, co więcej, próby przekładania definicji angielskiej na język polski często prowadzą do nieporozumeń. Efekt jest taki, że wszyscy o BIM mówią, ale brakuje wspólnych definicji. Wielu projektantów stosuje często tylko mały wycinek możliwości BIM, duża część producentów oprogramowania chwali się możliwością stosowania BIM, co w rzeczywistości nie jest możliwe.

Co to jest BIM

Jest to zbiór informacji cyfrowej planowanego lub istniejącego obiektu, który zawiera wszystkie informacje o poszczególnych elementach składowych budynku. Stworzony model trójwymiarowy budynku zawiera szereg parametrów, które mają przypisane informacje o danym elemencie obiektu np. ściany – mają wymiary, materiał – współczynniki przenikania, armatura – średnica zaworu, producent, nastawa, pole dostępowe. Model tworzony na etapie projektowym, wykorzystywany jest później przez wykonawcę, inwestora i dostępny jest dla późniejszego zarządcy budynku.

Dlaczego warto stosować BIM

98% inwestycji kończonych jest z opóźnieniem. Często przekroczony jest budżet inwestycji. Ponieważ żyjemy w rzeczywistości, w której czas jest kluczową wartością, etap projektowania nie może trwać zbyt długo. Tradycyjne narzędzia projektowania, przy ograniczonym czasie, często nie pozwalają na stworzenie dobrej jakości projektu wszystkich branż. Często projekty nie są należycie skoordynowane, zawierają błędy w przedmiarach i w harmonogramach, a projekty nie zawierają niezbędnych danych dla wykonawcy, który w konsekwencji, dopiero na etapie realizacji, musi rozwiązywać kolizje i odczytywać dokumentację opracowaną w 2D, bez przekrojów lub zawierającą niewystarczającą liczbę przekrojów. Powoduje to opóźnienia w montażu i straty finansowe. BIM rozwiązuje ten problem. Model przed zakończeniem projektu jest skoordynowany, a kolizje zostają sprawdzone przez zewnętrzne oprogramowanie i nastąpienie wyeliminowane przez projektantów. Model trójwymiarowy ułatwia wykonawcy pracę i pozwala w każdym momencie, w dowolnym miejscu, na stworzenie przekrojów czy widoków 3D, aktualnie montowanych instalacji. Dodatkowo, model BIM, bardzo ułatwia przyszłe zarządzanie budynkiem, które może być oparte na jednym wspólnym pliku, bez potrzeby gromadzenia setek osobnych rysunków w kilkunastu segregatorach.

Główne zalety BIM

 • Eliminacja kolizji międzybranżowych, co pozwala na uniknięcie roszczeń i robót dodatkowych na etapie budowy.
 • Szybsza i tańsza realizacja inwestycji , średnio 5-10% oszczędności.
 • Model 3D jest na bieżąco aktualizowany, przez co eliminuje problem braku spójności podkładów architektoniczno- budowlanych w projektach branżowych. Model 3D zawiera dużo więcej informacji od tradycyjnego projektu i umożliwia do nich łatwy dostęp.
 • Projekt BIM stanowi doskonałą bazę do przyszłego zarządzania budynkiem, przynosi śr. 20-30 % oszczędności na przestrzeni 30 lat użytkowania
 • Dużo łatwiejsza i sprawniejsza komunikacja oraz wymiana informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami inwestycji: inwestorem, projektantami, wykonawcą, zarządcą budynkiem.

Główne zalety BIM dla projektantów HVAC:

 • Szybsza wymiana informacji między branżystami; zmiany w projekcie są widoczne automatycznie u wszystkich projektantów, co przyśpiesza projektowanie.
 • Automatyzacja projektowania; możliwość generowania automatycznych zestawienie elementów, automatyczne numerowanie elementów, tworzenie przebić itp.
 • Tworzenie raportów kolizji, które umożliwiają przeprowadzenie pełnej i szybszej koordynacji
  Błyskawiczny dostęp do modelu 3D architektury, konstrukcji i innych branż
 • Lepsza kontrola projektu, umożliwiająca szybsze znajdywanie błędów i ich eliminację.