O Firmie

Historia naszej firmy:

Wywodzimy się z dawnego, istniejącego od 1974r, specjalistycznego Biura Projektów Klimatyzacji i Wentylacji „PROWENT”, które należało do grona nielicznych prekursorów projektowania klimatyzacji w Polsce. Kontynuujemy działalność tego biura jako „PROWENT SERWIS”. Od dnia założenia biura funkcjonujemy nieprzerwanie na rynku. Projektujemy nowoczesne systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz instalacje sanitarne w różnych obiektach: wielorodzinnych, hotelowych, sportowych, biurowych, użyteczności publicznej, szpitalach, obiektach farmaceutycznych i przemysłowych.
Rozwiązujemy kompleksowo zagadnienia jakości powietrza we wszystkich pomieszczeniach szpitalnych, w szczególności w zespołach operacyjnych, transplantacji, oddziałach intensywnej terapii, jak również w innych pomieszczeniach o najwyższych wymaganiach w zakresie czystości powietrza. Stosujemy najnowsze rozwiązania w oparciu o stropy laminarne i nawiewniki z filtrami absolutnymi wkomponowane w ścianki i sufity czyste.
Projektujemy układy wentylacyjne oparte na centralnych zespołach oraz systemy zdecentralizowane – z indywidualnymi urządzeniami; łączące funkcje przewietrzania, ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń.
Obiekty kulturalne, ze względu na skomplikowana formę budowlaną, oryginalne wnętrza, często zabytkowy charakter, wysokie wymagania akustyczne, są wyzwaniem również dla projektantów wentylacji i klimatyzacji. Staramy się im sprostać, dopasowując zawsze nasze rozwiązania do indywidualnych wymagań architektoniczno – budowlanych.
Projektujemy instalacje chłodnicze dla wszystkich opracowanych przez nas projektów klimatyzacji oraz dla potrzeb technologii przemysłowej i spożywczej. Stosujemy systemy bezpośrednie, w oparciu o czynniki chłodnicze, jak również układy z czynnikiem pośredniczącym – wodą lub glikolem.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Zleceniodawców, oferujemy wykonanie kompleksowych projektów instalacji sanitarnych wraz z charakterystyką energetyczną oraz ekonomiczną i środowiskową analizą porównawczą źródeł energii.